Välj en sida

Resenärens namn
Det är viktigt att namnen i resplanen stämmer överens med namnen i resenärens pass. Det gäller särskilt för flygbiljetter och eventuella visum. Om namnen är felstavade kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget. Kontakta omedelbart din resekonsult vid ev. stavfel eller felaktiga namn. Observera att det i många fall är omöjligt att ändra namn på flygbiljetten. STA Travel är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Handpenning
Vid beställning av resa betalas en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 3 000 kronor per person. Observera att flygbiljetter och specialpriser/kampanjpriser måste betalas omedelbart efter beställning. Handpenningen ska vara betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet
Restbeloppet ska normalt betalas senast 30 dagar före avresa (avvikelser kan förekomma). Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte är oss tillhanda 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.

Betalning
Hos oss kan du betala med kort (Visa och Mastercard) eller via bankgiro. Vi tar inte emot kontant betalning.

Skatter och avgifter
Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset. Dessa kan ändras fram till att biljetten är betald. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall måste alla eventuella prishöjningar från flygbolagen som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan biljetten är slutbetald. Resans pris kan inte garanteras förrän slutbetalningen är gjord.

Biljett och resplan
Senast 8–10 dagar före avresa får du din resplan som även är biljetten! På resplanen finns biljettnummer (ticket number). Skriv ut resplanen och ta med på resan. Vid incheckningen visar du resplanen. Det är en elektronisk biljett. Det är ditt ansvar som resenär kontrollera att färdhandlingarna motsvarar det som beställts. Det är även resenärens ansvar att återbekräfta din hemresa till flygbolaget senast 72 timmar innan avresa. Eller gå in på www.checkmytrip.com för att se status för ditt flyg.

Avgifter
STA Travel tar ut en bokningsavgift på 250 kr/person. I vissa fall kan en reservationsavgift från våra leverantörer tillkomma.

Reservation för ändringar
Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. Om flygbolagen ändrar sina priser kan STA Travel föra över kostnaderna för detta till kunden. STA Travel tar heller inte ansvar för ändringar av flygbolagens regler eller tidtabellsändringar.

Ändringar
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresan tas en ändringsavgift på 500 kr/per person och ändring ut. Vid ändringar av namn (där det är möjligt) tillkommer en avgift på 1 500 kronor per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma. Vid avbokning gäller andra regler – se nedan.

Ombokningsregler
Giltighetstiden på din flygbiljett kan variera, hör med din resesäljare vad som gäller för din biljett. Är flygbiljetten ombokningsbar kan hemresan datumändras om det finns plats i samma bokningsklass. En datumändring av hemresan kan göras senast 72 timmar innan bokad avresa och kostar 500 kr plus eventuella avgifter som flygbolaget tar ut för ändringen. Ev skatteskillnader kan tillkomma. Priset för ändring gäller per person och sträcka. Vänligen kontakta din resesäljare för ytterligare information.

Avbokning
STA Travel rekommenderar att du tecknar ett avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring. För vissa biljetter kan du teckna STA Travels egna avbeställningsskydd. Med STA Travels avbeställningsskydd (säljs separat) kan du avboka din flygbiljett oavsett anledning. Avbokning måste oftast göras mellan 3 till 14 dagar innan avresa från Sverige och direkt via ett av STA Travels kontor i Sverige under våra ordinarie öppettider. Beloppet du får tillbaka varierar beroende på flygbolag, hör med din resesäljare om vad som gäller för just din biljett och bokning. Du kan även teckna Europeiskas ERV avbeställningsförsäkring som bl.a. gäller vi akut sjukdom och uppvisande av läkarintyg. Priset är 4–6 % av det försäkrade värdet. Vid avbokning återbetalas då oftast hela beloppet. Läs mer om Europeiska ERV avbeställningsförsäkring. Efter avresa från Sverige sker ingen återbetalning.

ISIC- IYTC och ITIC-kort
För vissa typer av STA Travels biljetter krävs att man har ett ISIC, IYTC eller ITIC kort. Dessa kan köpas i våra butiker mot uppvisande av studentlegitimation eller legitimation som visar att man är under 26 år eller lärare/lärarstuderande.

Inställd resa
Resan kan ställas in på grund av omständigheter som STA Travel eller dess leverantörer inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass och visum
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, d.v.s. att ha ett giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter. Passet måste vara giltigt under hela resan, men vi råder våra kunder att ha pass som är giltiga minst 6 månader efter hemkomst. Vissa länder i Asien kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter avresa från det aktuella landet. Det är resenärens eget ansvar att kontrollera visum- och inresekrav till de länder man ska besöka. Kontakta respektive ambassad, konsulat eller gå in på www.visumdirekt.se eller www.swedenabroad.com för mer information. Många länder kräver utresebiljett/bevis inom visumkravets giltighetstid. För resor med transfer eller stopp i USA krävs elektroniskt läsbara pass och ett godkänt inresetillstånd eller visum. Ansökan om inresetillstånd – ett s.k. ESTA ska göras senast 72 timmar innan avresa och är kundens ansvar, mer info finns på www.usemb.se.  Kontrollera alltid om rutten går via USA då det inte alltid framgår av resplanen. STA Travel kan utfärda turist- och Working Holiday-visum för Australien samt Working Holiday-visum för Nya Zeeland.

Brister som framkommer under resan
Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brister under resan, ska detta påpekas till leverantören på plats (t.ex. hotell, utflyktsföretag o.s.v.), så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligt till STA Travel. Dessutom ska kunden ta med sig en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad, för att STA Travel ska kunna ta upp problemet med leverantören i efterhand. Skulle en tvist uppstå mellan resenären och STA Travel och ärendet går vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) följer STA Travel naturligtvis nämndens beslut.

Resegaranti
I enlighet med resegarantilagen har STA Travel som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll
Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris eller andra faktorer som STA Travel inte råder över, kan dessa prisändringar belastas kunden.

Bagage
Bagage är inte alltid inkluderat i biljetten. Extra kostnader för bagage kan förekomma, hör med din resesäljare vad som gäller för just din resa. Hur mycket bagage man som resenär kan ta med på resan beror på vilket flygbolag du reser med. För information se flygbolagets hemsida eller när du har en flygboking, www.checkmytrip.com och ange ditt bokningsnummer och efternamn. Kom ihåg att märka bagaget tydligt med namn och adress.

Vaccinationer
För information om vaccinationer kontakta din läkare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell information. Var uppmärksam på att olika regler kan gälla beroende på vilket land inresan sker ifrån.

Medicin
Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar med dig större mängder receptbelagd medicin ska du ta med dig ett läkarintyg på engelska, där det beskrivs varför du behöver ha medicinen med dig.

Försäkring
Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. En reseförsäkring ska vara giltig under hela reseperioden. Genom STA Travel kan ni teckna en heltäckande reseförsäkring med Europeiska ERV reseförsäkringar. Kontakta oss för mer information. Det är viktigt att du tar del av försäkringsvillkoren, se mer på https://www.erv.se/privat/.

Kreditkort eller kontanter
Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din bank för mer information.

Inreseformulär
På flygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i och lämna in innan man får komma in i landet.

Internationellt körkort
Internationellt körkort är obligatoriskt vid hyra av bil i många länder. Du kan beställa ett internationellt körkort hos Motormännen. För ytterligare information se www.motormannen.se

Lokala flygplatsavgifter
Vissa länder tar ut en lokal avresekatt när man lämnar landet.