Information till våra kunder

STA Travel Sweden är ett franchiseföretag till STA Travel International. Det finns ingen ekonomisk koppling eller något ägande mellan företagen.

Ingen av våra kunder kommer att påverkas av att STA International lägger ner sin verksamhet.

STA Travel Sweden